פיענוח בדיקות דם

פיענוח בדיקות דם – הינו בסיס נוסף ל"דו השיח" האנרגטי. הן מאפשרות פיענוח של ערכי מדדי הבדיקות על פי שיטת האמוציולוגיה ולקבל את סיפור חייו של המטופל, לזהות את הקשיים אתם הוא מתמודד מול החוזקות והעוצמות הטבעיות שלו אתם נולד.